The World: Through My Eyes, Through Your Eyes

Wat is de bedoeling van ons project? Door middel van fotografie en andere technieken gaan we met onze leerlingen onderzoeken/ondervinden hoe er in de deelnemende landen wordt omgegaan met de volgende bevolkingsgroepen: gehandicapten, bejaarden en vrouwen.

Naast onze school nemen er ook scholen uit Turkije (coördinator), Spanje, Finland, Italië, Duitsland, Polen, Slovakije en Griekenland deel aan dit project.

Via deze website houden de leerlingen en leerkrachten die meewerken jullie op de hoogte van de activiteiten rond dit project, zowel op de school als tijdens de uitwisselingen.